🧭

Core Principles

Nguyên Tắc Cốt Lõi

💡
Các nguyên tắc này không chỉ là những lời màu mè sáo rỗng, mà đích thực là tôn chỉ hoạt động tại AYO. Chúng ta áp dụng chúng mỗi ngày, bất kể khi đang cùng bàn thảo ý tưởng cho các dự án, tìm phương án giải quyết tốt nhất cho một vấn đề, hay thực hiện phỏng vấn các ứng viên tiềm năng.

Tín Nhiệm

AYOers luôn trung thực, liêm chính, và giữ đúng cam kết với đồng nghiệp, đối tác.

Ám Ảnh Với Khách Hàng

AYOers luôn bắt đầu từ nhu cầu của khách hàng và giải quyết vấn đề ngược lại từ điểm đó. Họ làm việc quyết liệt để đạt và giữ được sự tin tưởng của khách hàng. Mặc dù luôn để mắt dõi theo các đối thủ, họ vẫn phải luôn suy nghĩ, chú tâm đến khách hàng. Với mỗi Ayoer, khách hàng không chỉ là khách hàng của CTy mà còn bao gồm cả những đồng nghiệp hoặc đối tác phụ thuộc vào kết quả công việc của mình.

Tuyển Dụng và Phát Triển Những Người Giỏi Nhất

Nhân viên giỏi là tài sản cốt lõi của công ty. AYOers luôn biết nâng cao dần những thử thách cho nhân viên dưới quyền. Họ có khả năng nhận biết các tài năng đặc biệt và đề bạt lên những vị trí khác trong tổ chức của mình. Người lãnh đạo phải biết phát triển những người có tiềm năng lãnh đạo khác, có chí tiến thủ và biết hỗ trợ, kèm cặp nhân viên của mình.

Hợp Tác & Làm Việc Nhóm

AYOers luôn đề cao tinh thần hợp tác cả trong nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp. Họ coi hành động của mình không chỉ là của một cá nhân hay một phòng ban. Họ hành động với tư cách là đại diện của toàn thể công ty. AYOers không bao giờ nói rằng “đấy không phải trách nhiệm của tôi”.

Cương Quyết Tuân Theo Những Chuẩn Mực Cao Nhất

AYOers luôn hướng tới giải quyết công việc với chất lượng cao nhất. Họ không làm hời hợt để có số lượng hay để đánh dấu hoàn thành.

Luôn Luôn Cải Tiến & Tối Giản

AYOers không bao giờ ngừng học hỏi, mọi vấn đề luôn luôn được cải tiến một cách liên tục và tối giản nhất để phát triển bản thân mình cũng như các hệ thống, quy trình tại CTy.

Làm Việc Có Chiều Sâu

AYOers vận hành tại mọi cấp, luôn chú ý tới từng chi tiết nhỏ, kiểm tra rà soát thường xuyên và biết nghi ngờ khi phát sinh các mâu thuẫn. Không có một nhiệm vụ nào vượt ngoài tầm kiểm soát của họ.

Phản Biện và Cam Kết

AYOers có nghĩa vụ phản biện, một cách tôn trọng, trước những quyết định hoặc kết luận họ cho rằng không phải, ngay cả khi điều đó khiến họ mệt mỏi hay không thoải mái. Không thỏa hiệp chỉ vì ngại mất lòng. Nhưng một khi quyết định đã đưa ra, họ phải toàn tâm toàn ý với nó.

Thiên Vị Cho Hành Động

Tốc độ vô cùng có giá trị trong kinh doanh. Nhiều quyết định và hành động có thể đảo ngược và không cần cân nhắc thái quá mà chỉ cần đánh giá rủi ro. Ở Ayo, hành động luôn được đánh giá cao hơn lời nói.

Đem Về Kết Quả

AYOers hiểu các vấn đề quan trọng để dẫn đến thành công của CTy. Và từ đó thực hiện công việc đúng tiến độ và đúng chất lượng. Kể cả khi gặp khó khăn, họ cũng sẽ vượt lên trên các chướng ngại và không bao giờ chịu dậm chân tại chỗ.