Dăm bào

Dăm bào
Dăm bào
được làm ra trong quá trình bào công nghiệp trong các nhà máy chế biến gỗ
được làm ra trong quá trình bào công nghiệp trong các nhà máy chế biến gỗ