Mùn cưa

Mùn cưa
Mùn cưa
là phụ phẩm của quá trình cưa xẻ tại các nhà máy chế biến gỗ
là phụ phẩm của quá trình cưa xẻ tại các nhà máy chế biến gỗ