Open Positions

📇
Data Analyst
Strategy & Growth
Binh Dinh
⚙️
Kỹ sư xây dựng
Production
Dak Lak
🛠️
Nhân viên kỹ thuật máy & bảo trì (Millwright)
Production
Dak LakBinh Dinh